Begroting 2019

4 Onderwijs

A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van primair basisonderwijs en onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Daartoe behorende ook het ondersteunen van het lokale onderwijsbeleid, zoals het stimuleren van onderwijsdeelname om maatschappelijke uitval te voorkomen, voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar.

Taakvelden

  • 4.1   Openbaar basisonderwijs
  • 4.2   Onderwijshuisvesting
  • 4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder(s)

  • J. Schlangen (onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp)